9 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Laten we bij het nadenken over de scheppingskwestie kijken naar het
profetische woord van het Oude Testament: “In den beginne hebt Gij de
aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; zij zullen
vergaan, maar Gij zult blijven; en zij allen zullen, als een kleed,
verweerd worden, en als een kleed zult Gij hen veranderen. Maar Gij
zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet vergaan” (Psalm 101:26-28). De
Psalmist spreekt profetisch over het verleden, het heden en de
toekomst van de wereld. Het verleden is de prehistorische wereld, het
heden is de wereld na de val van de mens, en de toekomst is de
toekomende wereld. Tegen de achtergrond van de tijd spreekt de auteur
over “Die er vanaf het begin is” (1 Johannes 2:14) – de Schepper van
het universum: “U bent Dezelfde, en Uw zomers zullen niet eindigen”.
Eeuwige en onveranderlijke Schepper van het universum staat tegenover
een tijdelijke, veranderende en verouderende fysieke wereld. “U hebt
de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van Uw handen, zij
zullen vergaan… en zij zullen allen als een kleed verweerd raken, en
als een kleed zult U veranderen…”. Het profetische woord zegt: – het
universum zal zeker veranderen! De wetenschap hiervan geeft ons hoop
voor de toekomst. In al onze dromen en beproevingen worden wij niet
ontmoedigd en worden wij getroost door de belofte van God. 

Pastoor D.M. 9.09.22

One thought on “9 september 2022”

  1. Greet Bosland schreef:

    Hij geeft een toekomst vol van hoop dat heeft Hij aan ons beloofd.
    Niemand anders, Hij alleen, leidt ons door dit leven heen.

Geef een antwoord