9 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

“Het toegenomen gebed van een rechtvaardige kan veel doen” (Jakobus
5:16). Het verlangen van het hart om de gedachten te delen die
voortkwamen uit het lezen van deze Schrifttekst. Bidden kan vele
dingen doen! – Maar niet alles.  Wij moeten ons hiervan bewust zijn
wanneer wij de woorden van de apostel lezen, zodat wij niet onzeker
worden over de juistheid van de Schrift. Ten tweede – waar moeten we
op letten, wie moeten we bidden?  Let op – “de rechtvaardigen”. Niet
een rechtvaardig mens (een zondeloos mens), want die zijn er niet op
aarde. Het is belangrijk om eerlijk te zijn, dat is de bedoeling.
Eerlijk met betrekking tot de evaluatie van zichzelf. Waarachtig zijn
in daden; ons bewust zijn dat wij in gebed staan voor Hem, Die “fouten
ziet in zijn engelen, veel minder in hen die wonen in tempels van
klei, waarvan de fundamenten stof zijn” (Job 4:18,19). Ja, we zijn
niet zondeloos, en laten we eerlijk zijn voor God, gezien onze
onvolkomenheden. Hoe goed is het om in de eerste woorden van het
eenzame gebed de onvolkomenheden van iemands karakter, gevoelens en
gedachten terzijde te schuiven. Die oprechtheid is de garantie voor
het antwoord op onze gebeden.  Laten we ons meer en meer
verootmoedigen voor Hem! 

Pastor D.M. 9.01.23