9 december  2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Laten we kijken naar het levensvoorbeeld van koning Asa van Juda.  In
het elfde jaar van zijn goddelijke regering kwam de koning van
Ethiopië met duizenden troepen naar Juda. Maar Asa had veel minder
macht. En hij wendde zich tot God en zei: “Heer, ligt het niet in Uw
macht om de sterken of de machtelozen te helpen? Help ons, o Heer onze
God, want wij vertrouwen op U en in Uw naam zijn wij tegen deze
menigte uitgegaan. O Heer! Gij zijt de onze; laat de mens U niet
overwinnen” (2 Kronieken 14:11). En toen hij de grootste overwinning
behaald had en terugkeerde, ging Azarja, de zoon van Oded, hem
tegemoet en zei: “Hoor mij aan, Asa, en geheel Juda en Benjamin: de
Here is met u, zolang gij bij Hem zijt; en indien gij Hem zoekt, zult
gij Hem vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten”(2
Kronieken 15:2). Een universele formule voor de relatie van de mens
met God. In mijn vele levensjaren ben ik herhaaldelijk overtuigd
geweest van de waarheid van deze belofte van God en van deze ernstige
waarschuwing. Asa toonde echter aan het eind van zijn bewind lafheid.
Niet vertrouwend op God, uit angst voor een invasie van Israël,
wendde hij zich tot Syrië voor hulp. De profeet Ananias berispte
koning Asa voor zijn gebrek aan vertrouwen in de Heer, en herinnerde
hem eraan dat de Ethiopiërs sterker waren, maar dat God hen in zijn
handen had overgeleverd. Zij hadden niet moeten vertrouwen op de macht
en de kracht van God – “want de ogen van de Heer kijken over de hele
aarde om hem te ondersteunen wiens hart volledig aan hem is toegewijd”
(2 Kronieken 16:9). Laten we amen zeggen!

Pastor D.M. 9.12.22.