8 maart 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u! 

Laten we ons de vraag stellen – waarvoor leeft de mens?  Is het leven
zelf een doel! Het blijkt dat dit doel onbereikbaar is; iedereen
begrijpt dat hij/zij zeker zal sterven. Het is geen toeval dat
miljoenen mensen leven volgens de regel “eet, drink en wees vrolijk,
want morgen zul je sterven”. Weten zij dat dit de regel is van de
“dwaze rijke man” uit de gelijkenis van Jezus (Lucas 12:19)? “Eten,
drinken” is slechts een middel om het leven in stand te houden, niet
het doel ervan! Het ware doel van het tijdelijke leven op aarde is
ooit door apostel Paulus in Athene verklaard: “God, die de wereld
geschapen heeft … heeft het gehele menselijke geslacht voortgebracht
om op de gehele aarde te wonen, … opdat zij God zouden zoeken, of
zij Hem zouden voelen of vinden, hoewel Hij niet ver van ieder van ons
was” (Handelingen 17:24-27). Gezegend is hij die dit doel heeft
bereikt en een persoonlijke ontmoeting met God heeft gehad, in de
persoon van Jezus Christus. 

Pastor D.M. 8.03.23.