8 maart 2022

Geliefde van de Heer, vrede zij met u!

Wanneer we verder nadenken over de tekst van Davids achtste psalm,
“Wat is de mens, dat Gij hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij
hem bezoekt”,kunnen we niet anders dan denken aan het verbond van
Noach dat na de zondvloed werd afgekondigd en dat tot op de dag van
vandaag voor de gehele mensheid geldt: “Voortaan zullen zaaitijd en
oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden”
(Genesis 8:22).

Is dit niet Gods gedachtenis aan de mens en Zijn bezoeking in het
stoffelijk leven.  Bij elke stap, op elk moment, merken wij Zijn
liefde, in onze gewone verschijningen. We hebben eten en drinken,
gezondheid en onderdak. En niet selectief: “Hij laat zijn zon opgaan
over bozen en goeden, en laat regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen (Mattheüs 5:45). Dit is hoe God mensen op het
fysieke vlak behandelt.

Wat het geestelijk gebied van het bestaan betreft, gaf Hij de mens
vrijheid en liet hem op zijn eigen wegen gaan, hoewel Hij niet ophield
een getuige van Zichzelf te zijn. God heeft de mensheid niet in het
ongewisse gelaten: de belofte van de komst van de Messias, de
Verlosser, naar de wereld is altijd bekend geweest. Deze belofte werd
herhaaldelijk bevestigd door het woord van profetie. Deze belofte werd
vervuld in de persoon van Jezus Christus, de Verlosser van de wereld,
die in onze tijd, de mensheid gedenkende en bezoekende, door woord en
heilige Geest spreekt over het verlossende offer van de Zoon van God.

Laten we God danken dat Hij ons gedenkt!

Dominee D.M. Vinogradsky 8.03.22

One thought on “8 maart 2022”

  1. Mw Sterk schreef:

    Ds, dank voor uw meditatie. Kunt u niet een avond/ middag verzorgen in de Meeste? Voor de ouderen? Met de familie Ploeg.

Geef een antwoord