8 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De vervulling van de geheimenis van de Menswording begon met het feit dat de Zoon van God de heerlijkheid van de hemel moest verlaten om zich te beperken in Zijn goddelijke eigenschappen en de Zoon des Mensen te worden. Hij kwam in vernedering ter wereld, maar voltooide het werk om de mensheid te redden. De apostel Paulus besloot zijn uitleg van het wonder van de menswording met de woorden: “Hij was verhoogd in heerlijkheid” (1 Tim. 3:16). Wat betekent dit? De terugkeer van de heerlijkheid die Hij had vóór de grondlegging van de wereld; de terugkeer naar alle eigenschappen van de Godheid, achtergelaten tijdens het verblijf in het lichaam (Johannes 17:24). Wat dit laatste betreft, zijn we overtuigd door het lezen van de evangelieverslagen van de verschijning van de verrezen Heiland aan de discipelen. Zijn alomtegenwoordigheid! De deuren van de bovenkamer, waar de discipelen zijn verzameld, zijn stevig gesloten – “Jezus kwam en stond in het midden en zei: Vrede zij u! Dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en voeten en Zijn ribben” (Johannes 20:19, 20). Als Jezus vóór de opstanding beperkt was in macht en almacht, dan verklaart Hij na de opstanding: “… Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mat. 28:18). Het werd in zijn geheel geopenebaard bij de hemelvaart. De eerste martelaar Stefanus ziet de open hemel en de Mensenzoon staande aan de rechterhand van God; Door de grootheid van de heerlijkheid van Jezus verloor Paulus bij zijn bekering een tijdlang zijn gezichtsvermogen. Laten we ontzag hebben voor de heerlijkheid en majesteit van de Heere!

Dominee D.M.Vinogradsky 8.01.22.

Geef een antwoord