8 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Let op de wijsheid in Salomo’s spreekwoord: “De hoop die lang
onvervuld blijft, is als de boom des levens, maar het verlangen dat
vervuld wordt, is als de boom des levens” (Pr. 13:12). Hoe vaak kan de
mens zichzelf onderwerpen aan het wegkwijnen in een onredelijke hoop.
Welke hoop heeft het recht ons hart te bezetten? Alleen dat wat
gebaseerd is op de wil van God. Als onze wensen in overeenstemming
zijn met de goede en evangelische waarheden, zullen zij te zijner tijd
worden vervuld, en God zal die tijd bepalen. We hoeven alleen maar
hoopvol te zijn, geduldig in beproevingen, en standvastig in onze
gebeden! (Rom.12:12).

Pastor D.M. 8.02.23