8 augustus 2022

Geliefde van de Heere – Vrede zij met u!

In de Bergrede van Jezus staat het volgende advies: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” (Mattheüs 7:11). Wat is de juiste betekenis van deze vermaning? Het verwijst naar het oordelen over een ander. Let wel, niet oordelen betekent niet toegeven aan zonde of een duidelijke overtreding over het hoofd zien. Ik denk dat dergelijke omstandigheden altijd een aanleiding kunnen zijn voor een kritische analyse van iemands gedrag. Misschien moeten we eerst de balk uit ons eigen oog halen en dan de daden van anderen beoordelen (Mattheüs 7:3-5). Waarom is het niet nodig om snel over anderen te oordelen? Omdat ons oordeel niet altijd onpartijdig is. Wij kennen de werkelijke motieven voor de daden van anderen niet, de bedoelingen van hun hart en uiteindelijk zijn wij misschien zondiger dan de persoon die wij veroordelen. De apostel Paulus schreef hierover: “Gij, die een ander oordeelt, hebt geen spijt, want met hetzelfde oordeel, dat gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, en met hetzelfde oordeel, dat gij een ander oordeelt, doet gij hetzelfde” (Romeinen 2:1). Wat moet de reactie van een christen zijn op zo’n oordeel. Als wij ten onrechte veroordeeld worden, laat hun oordeel dan weinig voor ons betekenen. Dit zal onze gemoedsrust bewaren. Maar als wij in onszelf een zekere mate van medeplichtigheid aan zonde vinden, laten wij dan oprecht onze schuld belijden. God helpe ons.

D.M. 8.08.22

Geef een antwoord