8 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

De bijbelse geschiedenis van het volk Israël leert de kinderen van
God in deze tijd vele dingen. Laten we eens kijken naar het feit van
de Babylonische gevangenschap. Deze tragedie was geen ongeluk! De
profeet Jesaja zei lang geleden: “Zie, de HERE maakt het land woest en
maakt het onvruchtbaar, verandert het aanzien ervan en verstrooit hen
die erin wonen … Het land wordt verontreinigd onder hen die erin
wonen, want zij hebben de wetten overtreden, zij hebben de oorkonde
veranderd, zij hebben het eeuwigdurende verbond verbroken” (Jesaja
24:1,5). Dit is de reden van wat er gebeurd is; de Heer laat onheil
toe omdat zij van Zijn geboden zijn afgeweken. 

Maar God, die de redenen erkent en zijn schuld erkent, laat ons in
zijn barmhartigheid niet in de steek en geeft ons hoop. De profeet
Jesaja ziet, door toekomstige moeilijkheden heen, Gods welwillendheid
jegens zijn volk. Hij ziet hen als arm en verlaten door de storm. Zij
zullen echter door de waarheid Gods gevestigd worden en ver van
verdrukking zijn. Ja, zij zullen tegen hem gewapend zijn, maar de Heer
zegt: “het zal niet van Mij zijn. Als Hij in het verleden een
beproeving toeliet, maar in het heden gunstig is, zal geen wapen dat
tegen hem wordt ingezet, succes hebben ( lees Jesaja 54:11-17). Dit is
de belofte voor allen die rein van hart zijn en die trachten te leven
en gerechtigheid en liefde te doen. 

Moge God ons hierin zegenen!

Dominee D.M. Vinogradsky 8.04.22

Geef een antwoord