7 september 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Zij die wedergeboren zijn uit de Heilige Geest hebben een bijzondere status als kinderen van God. “Als zij kinderen zijn, zijn zij erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus” – getuigt Apostel Paulus (Romeinen 8:17). Paulus (Romeinen 8:17). De vraag is – hebben we echt die status? In het bovenstaande vers legt de schrijver van de brief dat uit: “…deze zelfde Geest (die ons wedergeboren heeft tot nieuw leven) getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”(Rom. 8:16). Hoe getuigt de Heilige Geest van onze geest? Hebben we hier persoonlijke ervaring mee? Dit is een vraag die ieder van ons persoonlijk moet beantwoorden, opdat wij niet misleid worden. Ik zal uit persoonlijke ervaring spreken. Ik geloof dat als wij een persoonlijke gebedservaring hebben, een andere keer de Heilige Geest ons hart vervult met zo’n betraande vreugde, dat het lijkt alsof wij deze ogenblikken van gemeenschap nooit zouden ruilen voor enig goed in de wereld. Het is een zeer kostbare tijd voor u en niets is te vergelijken met die tijd. Ik denk dat dit het moment van vervulling is door de Heilige Geest die getuigt dat je een kind van God bent.

Dominee D.M. 7.09.22

 

Geef een antwoord