7 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Toen ik het Evangelie las, viel me de volgende tekst op: “Wie in Hem
(Jezus Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet
gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam
van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18). “Reeds veroordeeld”
is een uitdrukking die me aan het denken zette. Hoezo? Misschien hoort
iemand voor het eerst over Jezus Christus, dat Hij in de wereld kwam
als de Redder. Het is een feit dat de mens in de wereld wordt geboren
en al veroordeeld is tot de fysieke dood. Dit vonnis werd uitgesproken
in de hof van Eden: “Gij zult sterven door de dood” (Genesis 2:17).
Ieder mens wordt geboren met een fysiek doodvonnis. Maar Christus is
niet gekomen om ons te redden van de fysiologische dood, maar om ons
eeuwig leven te geven, in een geestelijk lichaam. Hierboven lezen we:
“Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft” (Johannes 3:15). Dus, zolang de mens leeft, kan hij zich
altijd bekeren van zijn zonden, en door te geloven in de eniggeboren
Zoon van God, eeuwig leven hebben.

Dominee D.M. 7.11.22.