7 maart 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

De profeet en psalmist David roep uit: “Onze Heere God! Hoe majestueus
is Uw naam over de hele aarde! Uw heerlijkheid reikt verder dan de
hemelen!…Als ik naar Uw hemelen kijk, het werk van Uw vingers, de
maan en de sterren die Gij gesteld hebt, wat is dan de mens, dat Gij
hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?”(Ps.9:2,4,5).

David prijst de majesteit, de heerlijkheid en de macht van God, de
Schepper, en verheugt zich in de schoonheid en het mysterie van de
schepping. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de broosheid en
onwaardigheid van de mens en toch houdt God van hem. Wat is er aan de
hand? Wat is de mens dat zo’n aandacht van de Schepper verdient? Laten
we niet vergeten dat hij het beeld en de gelijkenis van God is. De
mens is uniek en niet te vergelijken met enige andere schepping van de
materiële wereld.

Zijn gelijkenis met God is in zelfbewustzijn. Hij is een mens! Ieder
van ons is een individu, uniek. Hoe zou men niet kunnen denken aan de
tekst van de Heilige Schrift waarnaar Jezus verwees: “Ik heb gezegd:
Gij zijt goden en gij zijt allen zonen van de Allerhoogste” (Psalm
82:6; Johannes 10:34). Maar de mens heeft de oorspronkelijke
zuiverheid van het beeld en de gelijkenis van God niet bewaard!  Hij
heeft het gebod gebroken, zich met het kwaad verbonden, zijn
geestelijke gemeenschap en relatie met God verloren. Ondanks dat,
bleef hij een voorwerp van Gods liefde.

De Heere gedenkt hem en bezoekt hem.

Morgen meer hierover.
Dominee D.M. Vinogradsky 7.03.22.
 

Geef een antwoord