7 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De apostel Paulus, die de evangelieleer over de genade van God
uiteenzette, schreef: “Tot vrijheid bent u geroepen, broeders, alleen
mag de vrijheid (van u) geen voorwendsel zijn om het vlees te
behagen…” (Gal. 5:13). Over wat voor soort vrijheid hebben we het?
Is het vrijheid om de wet van God niet te gehoorzamen?  Absoluut
niet. De genade van God bevrijdt ons van de vloek van het breken van
de wet. De opdracht van de Verlosser was deze: “Christus heeft ons
verlost van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden; want
er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een boom hangt…”
(Gal. 3:13). Alles wat van de mens wordt verlangd is geloof in Hem die
door Hemzelf het offer van verlossing bracht aan het kruis van
Golgotha. En als hij dan de geboden van God overtreedt, buigt hij met
diep geloof en oprecht berouw voor het kruis van de Verlosser.

Pastor D.M. 7.12.22.