6 maart 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Ik stel voor dat u de volgende tekst overdenkt: “Het loon van de zonde
is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus
Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23). Over wat voor soort dood hebben we
het hier en over wat voor soort leven? In letterlijke zin is er maar
één dood – de lichamelijke. In dit geval wordt de dood van ons
lichaam bedoeld, en die is onvermijdelijk. “Door één mens is de
zonde in de wereld gekomen, en door de zonde is de dood tot alle
mensen doorgedrongen” (Rom. 5:12). Let wel, de lichamelijke dood staat
geheel los van ons. Later of eerder zullen we hoe dan ook sterven.
Maar “Gods geschenk van eeuwig leven” houdt rechtstreeks verband met
onze aanvaarding van het geschenk van genade. De profeet en psalmist
David zegt daarover: “…wie de zegen niet wil, die zal ook van hem
wijken” (Psalm 108:17). Onder grote vraag blijft de eeuwige toekomst
van zielen die de gave van het eeuwige leven in Christus niet hebben
ontvangen.

Pastor D.M. 6.03.23.