6 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Het moeilijkst te begrijpen in de christelijke leer is de leer van de
verlossing door de verzoenende dood van Jezus Christus. De beperkte
menselijke geest kan deze waarheid niet volledig bevatten. Het is geen
toeval dat Christus zelf voorzichtig was met het onthullen van dit
mysterie aan zijn discipelen. Het evangelie getuigt dat Jezus pas in
het derde jaar van zijn openbare bediening, toen Hij er zeker van was
dat zijn leerlingen Hem als de beloofde Messias herkenden, “begon
duidelijk te maken … dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest
lijden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood
moest worden, en de derde dag moest opstaan” (Matteüs 16:21).
 Verder heeft Jezus dit na Zijn Gedaanteverandering herhaald, en toen
Hij naar Jeruzalem ging op het feest van het Pascha, heeft Jezus hun
in detail uitgelegd wat er volgens de Schriften aan het einde van de
heilsopdracht zou gebeuren. De evangelist Lucas getuigt: “…maar zij
begrepen er niets van; deze woorden waren voor hen verborgen” (Lucas
18:34). Pas na de opstanding begrepen Jezus’ leerlingen de woorden
waarmee Hij de wereld zou binnentreden: “U hebt geen offers en offers
gewild, maar Mij een lichaam bereid… toen zei Ik: ‘Zie, Ik kom… om
uw wil te doen, o God'” (Hebreeën 10:5-7).

Pastor D.M. 6.01.23.