6 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

We denken na over het wonder van de menswording. De apostel Paulus schreef verder dat Jezus Christus “zich aan de engelen toonde, tot de volken predikte, door het geloof in de wereld aanvaard” (1 Tim. 3:16). Het mysterie van conceptie, geboorte, openbare dienst, dood en opstanding van de Verlosser van de wereld werd aan de mensheid geopenbaard door goddelijke boodschappers, de engelen. We zullen de wonderbaarlijke feiten die in de evangeliën worden vermeld, niet opsommen. Ze zijn allemaal een overtuigend bewijs van de waarheid van de reddingswerk die is volbracht door Jezus Christus, die in de wereld kwam. Ter afsluiting van Zijn werk op aarde zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Ga de hele wereld over en predik het evangelie aan de hele schepping, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden (Marcus 16:15, 16). De grote opdracht voor de volgelingen van Jezus is om tot de volken te prediken. En vandaag wordt de prediking van het evangelie over de hele wereld gehoord. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” Er wordt zo weinig van ons gevraagd; alleen om de gave van God – redding – te geloven en te aanvaarden. Geloof is het enige middel en de enige voorwaarde voor redding. Ze begon een opwekking van de Heilige Geest. “Geloof … is de vervulling van het verwachte en het vertrouwen in het onzichtbare” (Hebr. 11: 1).

Dominee D.M. Vinogradsky 6.01.22.

Geef een antwoord