6 februari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u!

Wat betekent “jezelf beproeven”? Paulus spoort aan: “Onderzoekt
uzelf of u in het geloof bent, onderzoekt uzelf” (2 Korintiërs 13:5).
Neem het voorbeeld van de geestelijke wake van de psalmist David. Het
is verbazingwekkend om hem zo te horen bidden: “Hoe lang, o Heer, zult
U mij volkomen vergeten, hoe lang zult U Uw gezicht voor mij
verbergen? Hoor mij, hoor mij, o mijn God, verlicht mijn ogen, opdat
ik niet in slaap val in de dood” (Psalm 12:2,4). Is dit gebed geen
zelfonderzoek? Hebben wij het getuigenis van zijn lippen niet gehoord:
“Ik heb de Heer altijd voor mij gezien, want Hij is aan mijn
rechterhand; ik zal niet wankelen” (Psalm 15:8). En toen hij zichzelf
onderzocht, voelde hij een leegte. De Heer verborg zijn gezicht en de
woorden kwamen uit zijn mond – “verlicht mijn ogen, opdat ik niet in
slaap val in de doodsslaap”. Hij weet dat zo’n toestand gelijk is aan
de geestelijke dood. Een mooi voorbeeld van zelfonderzoek.

Pastor D.M. 6.02.23.