6 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

In het verleden hebben we veel gesproken over het geloof in God. Wat voor soort geloof redt? Is het genoeg om te geloven dat Hij echt bestaat? Maar zelfs demonen geloven en beven. (Jakobus 2:19). Paulus verklaart: “Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Hij (Paulus), op een keer, in antwoord op de vraag van de gevangenbewaarder in Filippi: “Wat moet ik doen om gered te worden? – antwoordde: “…geloof in de Here Jezus Christus, en gij en uw huisgenoten zult behouden worden” (Handelingen 16:31). Het geloof in Jezus Christus is dus het geloof in God, die alzo lief heeft gehad de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16). Het is geloof in de genade, het verzoenend offer van de Zoon van God; het is geloof in de ene reddende heilige drie-eenheid.

Dominee D.M. Vinogradsky 5.09.22.

 

Geef een antwoord