5 oktober 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Nogmaals over berouw! Ik las vandaag over Jezus’ reactie toen enkele
mensen tot Hem kwamen en Hem vertelden over de dood van de
Galileeërs, “wier bloed Pilatus had vermengd met hun offers” (Lucas
13:1). Jezus antwoordde door te zeggen: “Denk je dat deze Galileeërs
zondiger waren dan alle Galileeërs? Nee, ik zeg u; maar indien gij u
niet bekeert, zult ook gij allen verloren gaan” (vers 2,3). Hij
herinnerde ons ook aan de dood van de achttien Jeruzalemieten bij de
val van de toren van Siloam. Zij waren ook niet zondiger dan de andere
inwoners van de stad. Wat wilde de Heer mij persoonlijk zeggen toen ik
deze passage las? Het leven is een wisselvalligheid! Verschillende
tragische ongelukken zijn mogelijk. Hoe voorzichtig moeten we zijn in
zulke gevallen, in het beoordelen van anderen. Mensen zijn niet
gegeven om te oordelen, maar om zich te bekeren. Dit betekent dat we
in zo’n staat zijn dat we altijd klaar zijn om de Heer te ontmoeten.
Voor ons moet berouw een voortdurend levensproces zijn, en tragedies
met anderen moeten ons eraan herinneren dat wij in hun plaats hadden
kunnen zijn. Laten we ons troosten met het feit dat Gods plan voor
zijn kinderen altijd gericht is op het goede. Loof Hem!

Pastor D.M. 5.10.22