5 januari 2022

Geliefden door de Heere, vrede zij met u!

O! “Groot mysterie van vroomheid.” God, in de persoon van de Mensenzoon – Jezus Christus, verscheen in de wereld. Verder geeft de apostel ruimschoots bewijs dat de mensenzoon de Zoon van God is, Die Zich volledig “gerechtvaardigd heeft in de Geest” (1 Tim. 3:16). Hoe kan men niet bedenken dat er bij de doop in Jordanië een stem uit de hemel was: “U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb … en de hemelen open en de Geest, als een duif die op Hem toekomt ” ​​(Marcus 1: 10,11) … Dit is niets anders dan een bevestiging van de oorsprong van de Geest en de rechtvaardiging van Zichzelf in de Geest. Vervolgens sprak het hele leven van Jezus van goddelijke leiding door de Geest, heiligheid en zondeloos leven. Hij sprak alleen wat hij van de Vader had gehoord, deed wat de Vader Zelf door Hem deed (Johannes 5:19; 8:26,28). En tenslotte kwam de rechtvaardiging in de Geest tot uiting in het feit dat Christus door de opstanding uit de doden werd geopenbaard als de Zoon van God in de geest van heiligheid!’ (Rom. 1:4). Ook voor ons geopend! Hiervoor: “… door Hem zullen wij voortdurend het offer van lof brengen, dat wil zeggen, de vrucht van de lippen die Zijn naam verheerlijken” (Hebr. 13:15).

Pastor D.M. Vinogradsky 5.01.22.

Geef een antwoord