5 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten we denken aan het begin van de missie van Jezus Christus. De evangelist Marcus getuigt: “Nadat Johannes verraden was, kwam Jezus naar Galilea, predikte het evangelie van het koninkrijk Gods en zei: ‘De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie'” (Marcus 1:14,15). Wat van de mens wordt verlangd om het Koninkrijk Gods te verkrijgen is geloof en bekering. Om hun ongeloof te rechtvaardigen, eisten de mensen, geleid door de Farizeeën, tekenen en wonderen. Christus zei eens: “…deze generatie is bedrieglijk; zij zoekt een teken, maar geen teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona een teken was voor de Ninevieten, alzo zal de Zoon des mensen zijn voor dit geslacht”(Luk.11:29,30). De mensen zijn verdorven – had Jezus voor die tijd weinig wonderen verricht die tekenen waren? Het is geen kwestie van gebrek aan bevestiging van Jezus’ goddelijke boodschapper, maar van verdorvenheid. “Het hart des mensen is bedrieglijk boven alle dingen, en buitengewoon verdorven, wie het erkent”(Jer.17:9). De reden voor ongeloof is het niet erkennen van iemands slechtheid, verdorvenheid en zondigheid; een gebrek aan bereidheid om berouw te hebben over zijn zonden. Het eerste en voornaamste woord van Jezus’ oproep is “bekeert u” en gelooft dan in de barmhartigheid en genade van Gods vergeving. Dit is het punt van de vergelijking van de tekenen – Jona met de Ninevieten, en Jezus met de mensheid. “De Ninevieten zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, omdat zij zich bekeerd hebben op de prediking van Jona!”(Luk.11:32). Maar Christus is groter dan Jona – daarom zal er geen rechtvaardiging zijn voor hen die de genade van Gods vergeving niet aanvaarden en zich niet bekeren, zoals de Ninevieten deden.

Dominee D.M. Vinogradsky 5.08.22.

Geef een antwoord