4 november 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De relatie van de mens met God is vanaf het begin van de val bepaald
door offers. In de openingspagina’s van de Bijbel lezen we: “…enige
tijd later bracht Kaïn een offer van de vruchten van de aarde aan de
Heer. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn
kudde…”(Genesis 4:3-5). Het is geen toeval dat de offers ontstonden
met de komst van de zonde in de wereld. Een gevoel van schuld
tegenover God leidde tot een afrekening. De geschiedenis leert dat
zelfs het dienen van valse goden gepaard ging met offers. In Abels
offer, door God aanvaard, zien we een type van het verzoenend offer
van het Lam van God voor de zonden van de hele wereld. Een oprecht
mens vraagt zich altijd af: “Hoe kan ik de Heer ooit terugbetalen? De
psalmist zei ooit: “…Ik zal de beker van het heil nemen, en ik zal
de naam van de Heer aanroepen, ik zal mijn geloften aan de Heer
betalen voor heel zijn volk” (Psalm 115:3-5). Dat verwacht de Heer ook
van ons!

Pastoor D.M. 4.11.22.