4 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Het thema van de angst wordt door David aangesneden in Psalm 26. “De
Heer is mijn licht en mijn redding, wie zal ik vrezen? De Heer is de
kracht van mijn leven, wie zal ik vrezen (v.1). Dan is er een lijst
van redenen voor angst. “Als kwaaddoeners, tegenstanders en mijn
vijanden tegen mij komen om mijn vlees te verslinden, zullen zij zelf
bukken en vallen. Als een regiment zich tegen mij verzamelt… als er
oorlog tegen mij uitbreekt, dan zal ik hopen” (vs.2,3). Let op de
woorden – “om mijn vlees te verslinden”. Dat is wat ons meestal de
meeste zorgen baart: – lijden in het vlees, is het niet? En dat is
normaal. In zulke omstandigheden, gaan onze gebeden daarover. Als we
vertrouwen op de goedheid van God, zullen we nooit beschaamd blijven.
Laten we tegelijkertijd niet vergeten dat de toestand van ons lichaam
in direct verband staat met onze geest. Salomo zegt in Spreuken: “Een
opgewekt hart is goed, als een medicijn, maar een droevige geest
verdroogt de beenderen” (Pr.17,22).  En David, verder in Psalm 26,
bezorgd over de gezondheid van zijn ziel, schrijft: “Ik heb de Heere
maar om één ding gevraagd, dat ik zou trachten in het huis des
Heeren te vertoeven al de dagen van mijn leven. Dan, in intieme
gemeenschap met de Heer, zal Hij ons verlichten met Zijn Heilige Geest
en ons leiden in Zijn rust.

Dus: “Vertrouw op de Heer, wees sterk, en laat uw hart gesterkt
worden” (v. 14). 

Dominee D.M. Vinogradsky 4.05.22

Geef een antwoord