4 januari 2023

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Denk aan het verblijf van Jezus Christus in ons, en ons verblijf in
Hem. In zijn laatste gesprek met zijn discipelen zei Jezus: “Blijf in
mij en ik in jou. Zoals een tak alleen vrucht kan dragen als hij in de
wijnstok is, zo bent u dat ook als u niet in mij blijft” (Johannes
15:4). Niemand kan in Hem blijven, tenzij Hij eerst in ons blijft,
door de Heilige Geest. Het begin van Jezus’ verblijf in ons is dus de
wedergeboorte door de Heilige Geest. Verder waarschuwt de apostel
Johannes: “Wie in Hem blijft, zondigt niet” (1 Johannes 3:6). Wat is
de betekenis van deze woorden?  Geen wedergeboren kind van God zou
het lef hebben om te zeggen dat hij niet zondigt.  Ik denk dat dit
het juiste begrip is. Alle zonde onderbreekt de geestelijke
gemeenschap met God; in Christus blijven is geen bewuste zonde hebben
die niet door de gelovige zelf is veroordeeld en beleden. Maar wanneer
wij de last van de overtredingen voor God neerleggen, wordt het
verblijf in Christus hersteld en voorkomt het, door de kracht van het
Woord, scheiding; – “want het woord Gods is levend en
werkzaam…”(Hebr.4:12).

Pastor D.M. 4.01.23