31 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Een christen ontmoet en ervaart verschillende perioden en
omstandigheden in zijn leven terwijl hij op aarde leeft. Zij kunnen
gunstig zijn of integendeel droevig, bedroevend en gevaarlijk. Paulus
beschrijft een van de perioden van zijn leven en bediening als volgt:
“… Wij worden op alle plaatsen verdrukt, maar niet verpletterd; wij
verkeren in wanhopige omstandigheden, maar wij wanhopen niet; wij
worden vervolgd, maar niet verlaten; wij worden nedergeworpen, maar
niet vernietigd. Wij dragen altijd de dood van Jezus in ons lichaam,
opdat het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart” (2
Korintiërs 4:8-10). Het geheim van een positieve uitweg uit
dergelijke situaties is te vinden in de verdere vermaningen in het
volgende hoofdstuk. Paulus deelt zijn ervaring mee: “wij verheugen ons
altijd, en daar wij weten, dat wij, wanneer wij in het lichaam
aangenaam gevestigd zijn, van de Here behouden worden, – want wij
wandelen door geloof en niet door aanschouwen, – verheugen wij ons en
verlangen wij het lichaam te verlaten en in de Here gevestigd te
worden” (2 Korintiërs 5:6-8). “Wij verheugen ons altijd” – dat is het
geheim van een positieve uitkomst in onaangename omstandigheden. Het
betekent vrijmoedig zijn, vol vertrouwen in je overtuigingen,
gebaseerd op de Schriften. Dit is waarom de apostel verklaart: “Wij
wandelen door geloof en niet door aanschouwen”, omdat wij thans van de
Heer verwijderd zijn, daar wij in het lichaam zijn. Verwijderd
betekent niet verwijderd. Door de Heilige Geest is Hij in ons.  En in
zo’n toestand verlangt de christen “te vertrekken uit het lichaam en
bij de Heer te zijn”. De dood is niet beangstigend voor hem – het is
een betere wereld! Deze gezindheid van de ziel spoort aan – “of in te
gaan, of uit te gaan, om Hem welgevallig te zijn”(2Kor.5:9).

Pastor D.M. 31.03.22

Geef een antwoord