31 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Het goede nieuws van redding in het evangelie omvat twee factoren – geloof en belijdenis. Apostel Paulus verklaart: “Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom. 10, 9). We hebben veel gehoord over geloof, we hebben veel gehoord over geloof. Laten we eens kijken naar de uitspraak van velen: “Ik geloof in mijn hart”. Is dat genoeg voor verlossing? De tekst uit de Schrift zegt dat belijdenis een wezenlijk deel is van het ware reddende geloof. Ons geloof moet zichtbaar zijn. Maar het geloof van het hart is “onzichtbaar”. Alleen de belijdenis van het geloof met mond en leven (daden) maakt het effectief. Het begin van onze geloofsbelijdenis is ons antwoord “Ik geloof” in de doop, en de daad van de doop zelf is de geloofsbelijdenis in daad. Moge onze navolging van de Heer een voortdurende belijdenis van geloof zijn tegenover God en de mensen.

Dominee D.M. Vinogradsky 31.08.22.

Geef een antwoord