30 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Paulus schreef eens in zijn brief aan de Korintiërs: “Ik heb, door de
genade die mij door God gegeven is, als een wijs bouwmeester een
fundament gelegd, maar iedere bouwer bouwt daarop… Maar ieder ziet
hoe hij bouwt… Of iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver,
edelstenen, hout, hooi, stro, zijn werk zal ontdekt worden; … vuur
zal ieders werk beproeven” (1 Korintiërs 3:10,12,13). Over wat voor
soort gebouw hebben we het, en wie zijn de bouwers?  Ieder van ons
bouwt een geestelijk huis in zichzelf. Het fundament is de genade van
God en de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. De apostel
waarschuwt ons: “Ieder mens let op hoe hij bouwt” en waarmee? Op de
dag dat hij beproefd zal worden door het vuur.  Alles zal afhangen
van het materiaal waaruit de mens zijn geestelijk wezen heeft
opgebouwd. Welke kwaliteiten kwamen tot uiting in zijn leven? Wat te
vergelijken is met hout, hooi, stro, die de vuurproef niet doorstaan.
Zijn het niet ons egoïsme, onze trots en ijdelheid die in ons leven
te zien zijn, terwijl wij God en de mensen dienen? En aan de andere
kant, is goud, zilver en juwelen niet een voorbeeld van christelijke
deugden zoals zachtmoedigheid, bescheidenheid en nederigheid, die in
het christelijk leven en de christelijke dienst zouden moeten bloeien.
Laten we de slotwoorden van deze tekst in acht nemen: “Voor wie het
werk dat hij heeft opgebouwd zal blijven staan, zal hij loon
ontvangen; maar wie hij zal verbranden, zal hij verloren zien gaan;
maar hijzelf zal gered worden, als uit het vuur” (1 Kor. 3:14,15).

Grote liefde, barmhartigheid en neerbuigendheid, voor ons zwakke en
onvolmaakte mensen!!!

Loof Hem!

Pastor D.M.Vinogradsky 30.05.2022

Geef een antwoord