30 januari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u!

Ik wil graag mijn gedachten delen over gemoedsrust – is het goed? Ik
antwoord meteen: het hangt ervan af wanneer! De apostel Johannes
schreef: “… hierdoor weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en dat
wij ons hart voor Hem stilhouden; want als ons hart ons veroordeelt,
hoeveel te meer dan God, want God is groter dan ons hart en weet
alles” (1 Johannes 3:19-20). Vrede van hart is goed als we in de
waarheid van God zijn en ons hart ons niet veroordeelt. Als Gods
bewaker, het geweten, ons verontrust, is dat goed. In oprechte
gebrokenheid en belijdenis krijgen we die vrede van hart en rust
waarmee de Heilige Geest ons verrijkt. Het is een zeer slechte vrede
wanneer wij, ondanks het sprankje besef van schuld, de stem van het
geweten het zwijgen opleggen en ons overgeven aan een valse
sereniteit. Moge de Heer ons beschermen tegen zulke onverschilligheid.

Pastor D.M. 30.01.23