30 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De tijd is gekomen om de vraag te beantwoorden – waarom was de
Geboorte van Jezus Christus zo! Laten we niet vergeten in wat voor
wereld we leven. Wat het meest onaangenaam is, is natuurlijk de dood!
 Het is het gevolg van de zonde. “Door één mens is de zonde in de
wereld gekomen en door de zonde is de dood tot alle mensen
doorgedrongen” – zo lezen wij in de Heilige Schrift (Rom. 5:12). Voor
verlossing van de dood in deze zondige wereld kon niemand het goed
maken. Er was een tweede Adam nodig – een man, maar niet van Adam,
zonder zonde. Jezus, geboren in Bethlehem en verwekt door de Heilige
Geest, werd de tweede Adam. De apostel Paulus legt uit: “…de eerste
mens Adam is een levende ziel geworden, en de laatste Adam is een
levendmakende geest… De eerste mens is eerst van de aarde, de tweede
mens is de Heer uit de hemel” (1 Korintiërs 15:45,47). Dit is Wie het
perfecte, vervangende offer was voor de zonden van de hele mensheid.
De apostel Paulus zegt: “… zoals door de zonde van één mens alle
mensen zijn veroordeeld (fysieke dood), zijn door de waarheid van
één mens alle mensen gerechtvaardigd tot het leven (eeuwig leven).
Romeinen 5:18).  Kerst is dus een feestdag van de triomf van het
leven, bovendien – van het eeuwige leven!

Pastoor D.M. 30.12.22.