30 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De gezegende gevolgen van de opstanding voor de vrienden van Jezus
zijn vreugde en vrede. Daarentegen voor de vijanden van Christus
droefheid en schaamte. Reeds vóór de opstanding leidden de
onzekerheid en ongerustheid van de overpriesters en Farizeeën tot het
verzoek van Pilatus om bewakers bij het graf te plaatsen. Het heeft
niet geholpen! In een oogwenk “daalde een engel van de Heere neer uit
de hemel, en rolde de steen weg van de deur van het graf. Toen zij er
bang voor waren, beefden de wachters en werden als doden” (Mattheüs
28:24).

Dan een algemene beroering door de vijanden van Christus, bedrog,
omkoperij van de bewakers, en het verspreiden van leugens. Een fiasco
van alle goddeloze daden volgde: verraad, valse getuigenis en
omkoping. Dit leidde tot de verharding van de harten en de
oorlogsverklaring aan de waarheid en de gerechtigheid. De zonde van
haat en ongeloof heeft ervoor gezorgd dat de vijanden van Christus
geestelijk blind zijn geworden voor de objectieve werkelijkheid van
Jezus’ opstanding.

De oorlog tegen de waarheid van de opstanding die toen werd verklaard,
duurt tot op de dag van vandaag voort. Hun wapens zijn leugens,
bedrog, trucjes, en brute kracht. Wij mogen niet vergeten en anderen
waarschuwen dat: “… de toorn Gods van de hemel is geopenbaard tegen
alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in
ongerechtigheid onderdrukken” (Romeinen 1:18).

Dominee D.M. Vinogradsky 30.04.22

Geef een antwoord