3 oktober 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Er kwam een lied in mijn gedachten – “Wilt u de zonde overwinnen? Er
is kracht in het bloed, in het bloed van Christus”! Het is de kracht
van het bloed van Jezus die hieronder zal worden besproken. De apostel
Johannes schreef: “Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus
Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Let
op, het bloed heeft een reinigende kracht. Ja, ons geloof is nodig;
het is ook nodig ons bewust te zijn van de zonde en ons te bekeren,
maar het is het bloed van Jezus Christus dat de schuld wegwast. Voor
de Joden was het ooit verleiding, voor de Grieken was het waanzin,
maar voor ons die gered zijn is het de kracht van God (1 Kor.
1:18-23). Het is niet de zwakheid van ons geloof, noch de zwakheid van
onze wil, die vaak de oorzaak zijn van zonden, die de kracht van het
kostbare bloed van Christus kan verhinderen. Alles wat van ons
gevraagd wordt is een diep bewustzijn, in Zijn licht, van onze
zondigheid, en een onmiddellijk oprecht berouw. Dan “reinigt het bloed
van Jezus Christus zijn Zoon ons van ALLE zonden”. Geprezen zij de
kracht van het bloed van Christus!

Dominee D.M. 3.10.22.