3 maart 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De boodschap van het Evangelie is ongeëvenaard – “de kracht van God
tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en daarna
voor de Griek” (Rom. 1:16). Let op, er wordt hier niet
gediscrimineerd: “…wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal
behouden worden” (Joël 2:32). Het is alleen belangrijk om tot Hem te
komen en Hem te ontvangen! Ja, de Zoon van God “kwam tot de Zijnen, en
de Zijnen namen Hem niet aan. Maar zij die Hem hebben aangenomen, aan
hen die in zijn naam geloven, heeft Hij de bevoegdheid gegeven
kinderen van God te worden” (Johannes 1:11-12). Van nature wordt ieder
mens gekenmerkt door twijfel en aarzeling bij het aanvaarden van het
heil. Paulus merkte eens op dat “…voor de Joden (Christus
gekruisigd) verleiding, maar voor de Grieken dwaasheid”(1Kor.1:23). De
mens kan de goddelijke wijsheid niet begrijpen met zijn verstand,
tenzij hij verlicht wordt door het Licht van boven. “Daar was het ware
Licht, dat ieder mens verlicht die in de wereld komt”(Joh.1:9). De
verlichting door de Heilige Geest en de geboorte van een christen van
boven is dus “de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die
gelooft”. Loof Hem!

Pastor D.M. 3.03.23