3 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Vandaag gaan we kijken naar Psalm 56 van David. Een verbazingwekkende
inleiding: “Van de duif die zwijgt in de verte”.

Deze psalm spreekt over de tijd van het begin van de reis, toen David
gedwongen was te vluchten uit het huis van koning Saul, na herhaalde
aanslagen op zijn leven door de koning. Laten we ons zijn
gemoedstoestand voorstellen. De boze vijand zal niet rusten voordat
hij is verteerd, achtervolgd en vervolgd. David zegt biddend: “…mijn
omzwervingen zijn met u geteld; leg mijn tranen bij u in een vat…”
(v.9). Een toestand van onzekerheid, moedeloosheid en angst. Is er een
uitweg uit deze situatie?  David vindt het door te verklaren:
“Wanneer ik in vrees ben, op U vertrouw ik… op God vertrouw ik, ik
ben niet bang; wat zal de mens mij doen”. Hij zegt dit tweemaal (vv.
4,5,12). Aan het slot van zijn biddende redevoering komt David tot het
punt waar hij een gelofte aan de Heer aflegt: “Op mij, o God, gelofte
aan U, aan U zal ik lof brengen. Want U hebt mijn ziel bevrijd van de
dood…” (vv. 13,14).

Dominee D.M.Vinogradsky 3.06.22

Geef een antwoord