3 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

Nadat we het nieuwe jaar hebben ontmoet, zullen we blijven nadenken over het wonder van de geboorte van de Verlosser van de wereld. Bovendien nadert de viering van Kerstmis volgens de Juliaanse kalender. De geboorte van Jezus Christus is een “de verborgenheid der godzaligheid” (1 Tim. 3:16). Dit werd verklaard door de apostel Paulus. Als we erover nadenken, moeten we aan onszelf toegeven dat we binnen het christelijke wereldbeeld omgeven zijn door wonderen, te beginnen met de drie-eenheid van God, de menswording en eindigend met de toerekening van de gerechtigheid van Jezus Christus aan de mensen. Laten we niet vergeten dat Goddelijke geheimen geen geheimen zijn die God voor de mensheid verborgen houdt. Nee, nee! Dit zijn waarheden die in de Heilige Schrift worden geopenbaard voor zover de menselijke geest ze op dit moment kan begrijpen. We kunnen materiële dingen niet volledig begrijpen, laat staan geestelijke verschijnselen. De materiële wereld kan oneindig gevarieerd worden in ontwikkeling, al naar gelang de wil en kracht van de Schepper. De geestelijke wereld, het bewustzijn enzovoort zijn hetzelfde. Wat voor ons nu een geheim is, kan morgen uitkomen. De menswording was een wonder, maar: “… toen de volheid des tijds kwam, zond God Zijn eniggeboren Zoon, die uit een vrouw geboren was…” (Gal. 4:4). Laten we ons in diepe nederigheid en eerbied, zonder opgeblazen te worden door een beperkt vleselijk gemoed, buigen voor Zijn majesteit. “Het verborgene is van de Heer onze God, maar het geopenbaarde behoort ons en onze zonen toe tot in de eeuwigheid …” (Deut. 29:29).

Dominee D.M. Vinogradsky 3.01.22.

Geef een antwoord