3 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Het vijftiende hoofdstuk van het evangelie van Johannes roept
christenen op tot een vruchtbaar leven. Jezus zei tegen zijn
leerlingen: “Hierdoor zal mijn Vader verheerlijkt worden, als jullie
veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn” (15:8). Wat is de vrucht
van het christelijke leven? Ik denk dat het allereerst godsvrucht en
heiligheid is. Apostel Paulus zei hierover: “… nu u van de zonde
verlost bent en dienaren van God bent geworden, is uw vrucht
heiligheid, en het einde is het eeuwige leven” (Romeinen 6:22). Een
voorbeeldig en godvruchtig leven, samen met het getuigenis van Gods
reddende liefde, trekt zielen naar Christus en vermenigvuldigt de
glorie van de Vader in de hemel. Laten we niet vergeten dat wie in
Christus blijft, en Christus in hem, veel vrucht draagt (Johannes
15:5).

Pastor D.M. 3.02.23