3 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Nadenkend over de woorden van Apostel Paulus – “één Heer, één geloof, één doop”, hebben wij opgemerkt dat er werkelijk maar één God is – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, “en deze drie zijn één” (1 Johannes 5:7); geloof in deze God is de enige redding! Wat de ene doop betreft – zo verklaart Apostel Paulus: “…wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt” – de Kerk van Christus (1Kor.12,13). En wij werden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mattheüs 23:19). Is dit geen bewijs van de eenheid van de kinderen Gods, in Zijn ogen, behorende tot de gemeente van Christus. De verschillende vormen en rituelen van doop die in de verschillende christelijke denominaties worden toegepast, hebben geen betekenis voor het heil. De doop is slechts een symbool, een teken van toetreding tot de familie van Gods kinderen, net zoals de besnijdenis in haar tijd een teken en symbool was van toetreding tot de familie van het uitverkoren volk Israël. Beste vriend, behoor jij tot de familie van Gods kinderen?

Dominee D.M. Vinogradsky 3.08.22

Geef een antwoord