29 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Vandaag stond ik weer stil bij de staat van Jezus als de Zoon van God.
Ik werd tot deze overdenkingen aangespoord door de woorden van de
Heere Zelf. In een gesprek met Nicodemus zei Jezus: ‘Als Ik aardse
dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik
hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan
Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die
in de hemel is.…’ (Johannes 3:12,13). Dit was een antwoord aan
Nicodemus op de verbijstering die hij aan Jezus uitte over het
‘wedergeboren worden’, over de redding van een onsterfelijke ziel.
Dit is het werk dat nu op aarde wordt gedaan, ter wille waarvan de
Heiland in de wereld kwam – de Zoon van God uit de hemel. En het
hemelse is de toekomst, die ons werd aangekondigd door Jezus, die uit
de hemel neerdaalde. Niemand kon ons iets over hem vertellen, laat
staan vervullen, zodat deze hemelse toekomst werkelijkheid zou worden
voor degenen die in Hem als de Zoon van God geloven. En toen zei Jezus
tegen Nicodemus: – ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes
3:14, 15).
Alleen in de status als de Zoon van God kon Jezus een zoenoffer worden
voor de redding van iedereen die tot Hem komt met geloof in de Heilige
Drie-eenheid – God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen!!!

Pastor D. M. 29-03-22.

Geef een antwoord