29 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Als wij onze beschouwing over de Verbonden voortzetten, komen wij bij
de belofte van het tweede Verbond. Het Nieuwe Testament is te vinden
in het tweede deel van de Bijbel, in de 27 boeken en brieven van de
apostelen. In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament,
voorspelden de profeten de superioriteit van het Nieuwe Testament. Ten
eerste, en dat is het belangrijkste, zou het beschikbaar zijn voor de
hele mensheid. De profeet Haggai, net na de Babylonische gevangenschap
zei: “…Degene die door alle volken zal worden begeerd, zal komen”
(Hag. 2:7). Degene over wie gezegd werd dat in zijn zaad alle volken
gezegend zouden worden (Gen.12:3). Het tweede dat moet worden
opgemerkt is dat de onveranderlijke zedelijke geboden niet op stenen
tafelen zullen worden gekerfd, maar op vleselijke, door de Heilige
Geest verzegelde tafelen met een hart. En tenslotte is de rituele wet
van het Oude Testament, de reiniging door bloedoffers van dieren,
vervangen door een “uniek offer van het lichaam van Jezus Christus”
(Hebreeën 10:10), die “met zijn bloed eenmaal het heiligdom is
binnengegaan en een eeuwige verzoening heeft verkregen. Indien vroeger
het bloed van stieren en bokken de onreinen heiligde, hoeveel te meer
zal het bloed van Christus, die Zich door de Heilige Geest
onberispelijk aan God heeft aangeboden, ons geweten reinigen van dode
werken om de levende en de ware God te dienen”(Hebr.9:12-14)

Dominee D.M. 29.06.22.

One thought on “29 juni 2022”

  1. Rinus schreef:

    Dat Christus bloed ook mijn geweten zal reinigen.

Geef een antwoord