29 augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De Schrift heeft veel te zeggen over de juiste houding van de mens ten opzichte van materiële bezittingen. Mensen proberen meer te hebben, in de overtuiging dat rijkdom de garantie is voor hun welzijn in de wereld. Apostel Paulus, onderrichtend aan Timotheüs, zei: “Vermaan de rijken van deze wereld, dat zij niet hoog van zichzelf denken en niet vertrouwen op onzekere rijkdommen, maar op de levende God, die ons rijkelijk alles geeft om te genieten, dat zij goed doen, rijk zijn in goede werken, vrijgevig en gezellig zijn”(1 Tim.6:17-18). Paulus noemt rijkdom onrechtvaardig, terwijl Christus, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, rijkdom “onrechtvaardig” noemt (Lucas 16:9). In wezen is rijkdom op zichzelf niet slecht, als er goed mee wordt omgegaan; het is niet gehecht aan het hart. Salomo zegt, “Maak je geen zorgen over het verkrijgen van rijkdom … . Werp uw ogen erop en het is weg, want het zal vleugels maken en naar de hemel vliegen als een adelaar” (Pr.23:4-5). Daarom zijn materiële goederen ontrouw en onrechtvaardig. Dus, volgens Jezus’ advies, laten we vrienden worden met onrechtvaardige rijkdom!

Dominee D.M. Vinogradsky 29.08.22

Geef een antwoord