28 september 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Voor de schepping had God een plan om de mensheid te redden. Hier is
zijn formule: “…uit genade bent u gered door het geloof…” (Ef.
2:8). Redding is dus een geschenk van God. De mens ontvangt het door
geloof in de verlossende kracht van het bloed van Jezus en de
vergeving van zonden.  Het enige wat iemand moet doen is oprecht
berouw tonen en toegeven dat hij een zondaar is. Dus redding is niet
uit werken. Goede werken, een godvruchtig leven, zal het resultaat
zijn van de verlossing door de Heilige Geest. Daarbij is de vrije wil
en keuze die iemand heeft verantwoordelijk voor zijn persoonlijke
verlossing. Eerst de aanvaarding van die verlossing. Eens zei Paulus
tegen de Joden: “… Jullie zouden de eersten zijn die het woord van
God (over redding) verkondigden; maar aangezien jullie het
verwerpen… verdienen jullie zelf het eeuwige leven niet…”
(Handelingen 13:46). Ten tweede – verantwoordelijk voor de voltooiing
van de verlossing, zoals wij met vrezen en beven onze verlossing
moeten vervullen, levend op aarde (Fil. 2:12). Moge de Heer ons
daarbij helpen.

Pastor D.M. 28.09.22