27 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Psalm 49 van de kinderen van Korach is gericht tot allen die op aarde
leven, ongeacht nationaliteit, klasse, rijkdom; en spreekt over de
angst van de mensen die rampen veroorzaken. Tegelijkertijd herinnert
hij ons aan de oorzaak van rampen. Zij worden volgens hem veroorzaakt
door ongerechtigheden die begaan zijn door mensen die op aarde leven.
Deze angst wordt veroorzaakt door het gevaar van de dood. Wat de dood
betreft.  daar kan geen mens zich van verlossen. “De mens zal zijn
broeder op geen enkele wijze verlossen, noch God een losprijs voor hem
geven. De prijs voor de verlossing van hun zielen is kostbaar, en het
zal niet voor altijd zijn dat iemand eeuwig zal leven en het graf niet
zal zien. Iedereen ziet dat de wijzen sterven en dat de onwetenden en
de verstandelozen omkomen en hun bezittingen aan anderen nalaten”
(vgl. 8-11). Wat is de uitweg om niet bang te zijn voor dood en
onheil. Groot is de prijs om de ziel te verlossen! De mens kan
zichzelf en een ander niet verlossen. Jezus Christus deed het voor ons
aan het kruis van Golgotha. Niet vergankelijk zilver of goud hebt gij
verlost van dit ijdele leven, dat ons door onze vaderen is gegeven,
maar door het kostbare bloed van Jezus Christus, als van een lam
zonder smet en zonder vlek” (1 Petrus 1:19). Wij hoeven alleen maar
door geloof dit geschenk van Gods onuitsprekelijke liefde te
aanvaarden.

Pastoor D.M. 27.05.22

Geef een antwoord