27 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Terugkomend op de beschouwing over de houding van christenen tegenover
hun vijanden, merken wij op dat de goddelijke rechtvaardigheid een
rechtvaardige vergelding voor het kwaad vereist, en deze vergelding
moet aan God zelf worden overgelaten. Laten we het voorbeeld van Jezus
Christus nemen – “…gewond zijnde, schold Hij niet tegen elkander;
lijdende heeft Hij niet gedreigd, maar overgeleverd aan de
rechtvaardige rechter” (1 Petrus 2:23). Laten we ook de raad van de
apostel Paulus ter harte nemen: “Wreek u niet, geliefden, maar geef
plaats aan de toorn van God. Want er staat geschreven: “Mij komt de
wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer” (Romeinen 12:19). Let wel,
tot nu toe hebben we het over persoonlijke relaties gehad. Wanneer
deze relatie verder gaat dan het “persoonlijke”, velt God een oordeel
door middel van zijn gevestigde autoriteiten (rechters), als zij maar
handelen naar Gods inzettingen (Rom.13:1-7; 1Petr.2:13-15). Wat de
wraak betreft, die zou niet eens in ons op moeten komen als we de
wraak toevertrouwen aan “de rechtvaardige rechter”.

Pastor D.M. 27.01.23