27 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Ik denk na over de tekst van het boek Numeri: “De Heer is lankmoedig
en barmhartig, vergeeft ongerechtigheid en overtreding en laat niet
ongestraft” (Numeri 14:18). God is een vergevingsgezinde God, maar Hij
blijft niet ongestraft! Hoe moet dit begrepen worden? Hoe gaat
vergeving samen met straf?  Het lijkt erop dat vergeving ons
vrijmaakt van straf. Ik durf een suggestie te doen. Geen enkele
menselijke daad, zelfs geen woord of gedachte, kan voorbijgaan. Alles
heeft gevolgen. Als we Gods geboden overtreden en tegen ons eigen
lichaam zondigen, hebben we schade in ons lichaam. De angel van de
zonde laat een teken achter. Dat is de straf waarover de tekst
spreekt. Laten we niet vergeten dat ons wezen afhankelijk is van de
onverbiddelijke fysieke wetten die God heeft vastgesteld en dat het
overtreden daarvan leidt tot fysieke gevolgen. Zo wordt de mens
gestraft voor de zonde. Wat vergeving betreft, dit raakt de kwestie
van de verantwoordelijkheid voor de zonde, voor God, van onze
onsterfelijke ziel. Met berouw wordt deze verantwoordelijkheid
weggenomen en wordt de eeuwigheid geopenbaard. Loof Hem!

Pastoor D.M. 27.02.23.