27 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Nu wij verder nadenken over het fenomeen van de twijfel, laten wij
opmerken welke schade die twijfel toebrengt aan het geestelijk leven
van de christen en hoe wij die twijfel kunnen bestrijden.

Laten we ons wenden tot het voorbeeld van het Evangelie. Thomas –
twijfel beroofde hem van vreugde en dompelde hem onder in
moedeloosheid. Wij moeten aannemen dat hij een week lang
terneergedrukt was, totdat de verschijning van Jezus hem in zijn
geloof herstelde. Twijfel is de grootste vijand van het geloof, de
worm die het uitholt. Denk aan Johannes de Doper. Toen hij in de
gevangenis zat en van Jezus’ werken hoorde, zond hij zijn discipelen
uit om Hem te vragen: “Bent U het die komen moet, of zullen we een
ander zoeken? Wat is dit anders dan twijfel! Het is belangrijk dat de
mens zich ertegen verzet.

Een totaal vertrouwen in God en een verootmoediging van de trotse
geest zullen zeker een positief resultaat opleveren. David zei eens:
“Heer, mijn hart was niet gewassen, noch waren mijn ogen opgeheven, en
ik ben niet ingegaan in dingen die groot en buiten mijn bereik waren”
(Psalm 130:1). Een prachtig voorbeeld van nederigheid. Oprechtheid
tegenover jezelf en tegenover God, in zulke omstandigheden, is een
helende balsem.

Tenslotte, wat is Gods houding tegenover de twijfelaar? Hij komt
altijd naar de oprechte twijfelaar. Toen de verrezen Jezus Thomas
ontmoette, was hij de eerste om Zijn hand van redding uit te steken.
Hij kleineert de twijfelende Johannes de Doper niet, maar spreekt
hoogmoedig over hem: “Voorwaar, Ik zeg u, van hen die uit vrouwen
geboren zijn, is er geen grotere opgestaan dan Johannes de
Doper…”(Mattheüs 11:11).

De grote troost voor ons allen: de Heere verwerpt een klein geloof
niet, en “het vlas dat rookt” dooft het niet uit (Marcus 9:23,24;
Mattheüs 12:20).

Loof Hem! 

Dominee D.M. Vinogradsky 27.04.22.

Geef een antwoord