26 september 2022

Geliefden van de Heer, vrede zij met u! 

Ter afsluiting van zijn instructies aan het volk voordat Israël de
Jordaan overstak, zei Mozes: “Daarom, Israël, wat verlangt de Heer,
uw God, van u? Alleen dat u de HEER, uw God, vreest, in al zijn wegen
wandelt en hem liefhebt en de HEER, uw God, dient met heel uw hart en
met heel uw ziel, om de geboden van de HEER en zijn inzettingen te
onderhouden, die ik u vandaag opleg, opdat het u goed gaat”(
Gen.10:12-13). Op het eerste gezicht lijken al deze eisen in de eerste
plaats door God zelf nodig te zijn. Het is alsof er iets aan hem wordt
toegevoegd, hij zal er beter van worden! Dit is wat de zondige natuur
van de mens denkt. Maar al deze eisen van God hebben één doel: “dat
het u goed gaat”. Dat het ons goed mag gaan! Oh, als we dit maar diep
zouden begrijpen en onthouden. Alle geboden zijn alleen aan de mens
gegeven voor zijn eigen bestwil. Ze breken is niet slecht voor God,
maar voor ons. De Tien Geboden zijn moreel hetzelfde als natuurkundige
wetten in het dagelijks leven. Zelfs kinderen weten dat als je ze
overtreedt, je onvermijdelijk straf in het vlees krijgt, of zelfs de
dood. In de vervulling van al Gods wetten, een zegen; in de
overtreding, een vloek. Mozes besluit met te zeggen: “Zie, ik bied u
vandaag een zegen of een vloek aan; een zegen als u de geboden van de
Heer gehoorzaamt … een vloek als u niet gehoorzaamt” (Genesis
11:26-28).

Pastor D.M. 26.09.22