26 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Als we de brief aan de Hebreeën lezen, vinden we de volgende woorden:
“… Laat ons daarom oppassen, wanneer de belofte om in te gaan in
Zijn rust blijft, opdat niemand van u te laat komt… maar wij die
geloofd hebben… zullen in Zijn rust ingaan” (Hebreeën 4:1,3). Over
wat voor soort rust hebben we het? De schrijver van de brief herinnert
de Hebreeën eraan dat hun voorouders, die uit de Egyptische slavernij
waren gekomen, het Beloofde Land niet binnenkwamen vanwege hun
ongeloof. Vandaag, wanneer Christus onze zielen rust biedt (Matteüs
11:29), is het belangrijk niet te laat te zijn. Deze rust heeft een
belofte, zowel voor de huidige tijd als voor de komende tijd. In het
heden, vertrouwend op God met de weg van het leven, tegenslagen
geduldig tegemoet tredend, bewaart u de gemoedsrust: “De vrede Gods,
die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten in
Christus Jezus bewaken” (Fil.4:7). Wat de toekomst betreft: wie in hem
gelooft, zal de vreugde van het eeuwige leven delen met alle heiligen.

Pastor D.M. 28.11.22.