26 juli 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Als wij nadenken over de openbaringen van God en Zijn verbonden,
hebben wij geleerd dat God zich in de naam van “de Almachtige”
openbaarde aan Abraham, Izaäk en Jakob, en “met hen een verbond
oprichtte, om hun het land Kanaän te geven” (Exodus 6:4). Ook dit
werd te zijner tijd verwezenlijkt door Gods uitverkorene, Mozes. Met
dit doel onthult God hem een nieuwe naam. We lezen: God sprak tot
Mozes en zei tegen hem: “Ik ben de Heer. Ik verscheen aan Abraham,
Izaäk en Jakob met de naam “God Almachtig”, maar Mijn naam “de HEERE”
(Jehovah) werd hun niet geopenbaard” (Exodus 6:2,3). Wat betekent deze
naam? – “Ik ben de Heer”. Betekent het niet dat Hij de Heerser over
het universum is zoals Hij het geschapen heeft. Hij is ook de Heerser,
de Wetgever! Hij heeft het recht om de regels van het leven te
bepalen. Het is geen toeval dat de Tien Geboden, op stenen tafelen,
aan Mozes werden gegeven om in het leven van het volk Israël in te
voeren. Na de ontdekking van deze naam aan de mensheid, werd de
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de mens tegenover God
duidelijker.

Dominee D.M. Vinogradsky 25.07.22

One thought on “26 juli 2022”

  1. Agnes schreef:

    Beste dominee,

    Ik zat het even na te lezen bij de verwijsteksten van de kanttekeningen. Maar in Gen 15 vers 7 zegt de Heere tegen Abraham Ik ben de HEERE.
    Hoe moeten wij dit lezen?
    Hartelijk dank voor uw overdenkingen. Ze zijn erg leerzaam! Ik hoop dat u nog lang de gelegenheid krijgt om dit met ons te delen.

Geef een antwoord