26 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

“De geboorte van Jezus Christus was”, zo begint het evangelieverslag
over de komst van de Verlosser in de wereld. Wat betekent dit voor de
mensheid?  Het grote geschenk van God! Het mysterie van het eeuwige
leven, het begin van de vervulling van Gods verlossingsplan van de
vernietiging en de dood die de zonde over de hele mensheid had
gebracht. Dus, de geboorte van Jezus Christus was echt! Ik herinner me
de tragische jaren van het atheïstische regime, mijn adolescentie,
mijn zoektocht naar de waarheid en de waarheid van God, in een sfeer
van goddeloosheid. Het ging zo ver dat het op elk niveau de
historiciteit van de persoon van Jezus ontkende. De mythologische
theorie over de oorsprong van het christendom, door de Duitse filosoof
Strauss en andere obscurantisten uit de 19e eeuw, werd de jeugd en de
opkomende generatie ingeprent. De waarheid van het evangelie over de
geboorte van Jezus is onverwoestbaar. Het is tegenwoordig zeldzaam om
een geleerd persoon te vinden die de historiciteit van de persoon van
Jezus Christus ontkent. Een onbevooroordeelde lezing van het evangelie
laat niemand onverschillig die waarheid en gerechtigheid zoekt. 

Pastor D.M. 26.12.22