25 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Cornelius, gehoorzamend aan de woorden van de engel, zorgde ervoor dat
Petrus bij zijn huis aankwam. Ter vervulling van Gods opdracht begon
Petrus aan alle aanwezigen de waarheid van de verlossing uit te
leggen. In het begin herinnerde hij hen eraan dat onze God onpartijdig
was, en dat godsvrucht en waarachtigheid in het leven werden beloond
doordat God zich aan hen openbaarde. De hele wereld was van God
vervreemd, en om met Hem verzoend te worden “…zond Hij het Woord tot
de kinderen Israëls, predikende het evangelie des vredes door Jezus
Christus” (Handelingen 10:36). Er is geen andere weg: “…er is geen
andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen waardoor wij gered
moeten worden”(Handelingen 4:12). Het leven van Jezus Christus, zijn
dood en opstanding is een overtuigend getuigenis “… dat ieder die in
Hem gelooft in zijn naam vergeving van zonden zal ontvangen”
(Handelingen 10:43). Het zijn onze zonden die de scheiding tussen ons
en God hebben veroorzaakt. Wanneer deze oorzaak is weggenomen, staat
de toegang tot Gods Koninkrijk en het eeuwige leven open. Dit zijn de
woorden van verlossing waarmee men gered wordt!

Pastor D.M. 25.11.22.