25 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Een ontroerend verhaal wordt verteld in het evangelie van Lucas, de bekering van een grote zondares en haar vergeving. Christus zei toen tot haar drie grote woorden: ‘Uw zonden zijn u vergeven…; uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede’ (Lukas 7:48,50). De drie sleutelfiguren in dit verhaal zijn de Farizeeër die Jezus in zijn huis uitnodigde, de zondige vrouw en Jezus zelf. Ja, het verleden van de vrouw was verschrikkelijk! Misschien was zij de beroemde hoer van die stad, die iedereen kende en veroordeelde. Christus oordeelde haar echter niet naar de uiterlijke, maar naar de innerlijke gezindheid van het hart. De last van de zonde, die haar belastte, gaf haar geen vrede en rust. Een diep besef van haar toestand stroomde uit in tranen van berouw, die de voeten van Jezus waste. En het belangrijkste was haar geloof in Hem als de Messias, de Verlosser en dat deed haar hart smelten. De hartenkenner Jezus herkende dat en zei: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Dit kostbare woord, als een balsem op de wond, stroomde uit Zijn mond en deed haar herleven tot een nieuw, heilig en onberispelijk leven. Het slotakkoord klonk door in de woorden van Gods genade: ‘ga heen in vrede’!

Christus betaalde al uw schulden met Zijn dood op Golgotha; en nu kunt u zich verheugen en ontzag hebben voor Zijn majesteit!

Pastor D. M. 25/03/22.

Geef een antwoord